Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
8. osztályosoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak:
  1. Halmazok
  2. Műveletek természetes számokkal
  3. Hatványozás, műveletek hatványokkal
  4. Számok normálalakja
  5. 0 és negatív kitevőjű hatvány
  6. Osztók, legn. közös osztó, legk. közös többszörös
  7. Műveletek egész számokkal
  8. Műveletek racionális számokkal
  9. Racionális számok tört - tizedestört alakja
10. Arány, arányosság, százalékszámítás
11. Algebrai kifejezések
12. Nevezetes azonosságok
13. Számok négyzete
14. Számok négyzetgyöke
15. Négyzetgyökös kifejezés értelmezése
16. Egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai megoldása
17. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel (számok, mennyiségek)
18. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel (helyiértékes feladatok)
19. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel (geometriai számítások)
20. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel (fizikai számítás)
21. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel (keveréses feladatok)
22. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel (együttes munkavégzés)
23. Függvények - hozzárendelés, értékkészlet, értelmezési tartomány
24. Függvények - egyenes arányosság, lineáris függvény
25. Függvények - grafikon elemzés
26. Függvények - sorozatok elemeinek számítása
27. Számtani sorozat különbsége, összege
28. Mértani sorozat hányadosa, összege
29. Függvények - néhány nemlineáris függvény
30. Függvények - függvények eltolása, szorzása
31. Kombinatorika (Hányféleképpen...?)
32. Valószínűség
33. Statisztika - átlag, szóródás
34. Geometria - térelemek kölcsönös helyzete
35. Geometria - szögek fajtái, szögpárok fajtái
36. Geometria - háromszög nevezetes vonalai
37. Geometria - feladatok Pitagorasz tételére
38. Geometria - négyszögek fajtái
39. Geometria - sokszögek területe
40. Geometria - kör kerülete, területe
41. Geometria - körcikk, körszelet, körgyűrű területe
42. Geometria - egyenes hasáb felszíne, térfogata
43. Geometria - egyenes henger felszíne, palástja, térfogata
44. Geometria - gúla felszíne
45. Geometria - gúla térfogata
46. Geometria - egyenes körkúp felszíne, palástja, térfogata
47. Geometria - gömb felszíne, térfogata
48. Thalész tételével kapcsolatos állítások
49. Geometriai transzformációk - egybevágóság
50. Geometriai transzformációk - hasonlósági számítások
51. Geometriai transzformációk - hasonló háromszögek
52. Geometriai transzformációk - hasonló síkidomok területe
53. Geometriai transzformációk - hasonló testek térfogata
  A kijelölt témakörökből véletlenszerűen kiválasztva, véletlenszerűen kiválasztott számokkal fog feltenni feladatokat a program. A feladatok típusától függően a tanulónak be kell írnia helyes számot, számokat, eredményt a kitöltendő helyre. Ahol több számot kell válasznak írni, ott az egyes mezőkre a "Tab" billentyűvel lehet továbblépni, vagy a mezőbe az egérrel lehet belekattintani. Néhány helyen szürke kockákban levő helyekben lehet számolni, de a szürke mezők kitöltése nem kötelező. Ezeknél a feladatoknál lehet számolni fejben, papíron, vagy számológéppel is. Több geometria témakörnél az ábrák melletti négyzetekbe kattintva lehet kiválasztani a helyes válaszhoz tartazó ábrát, vagy ábrákat. Ha a beírt válasz nem helyes, akkor többször is újra lehet próbálkozni, vagy kérni lehet a helyes választ. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat, és méri a feladatciklus alatt eltelt időt. Helytelen válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új témakörök választhatók.
Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 5 Mb.


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft