Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
7. osztályosoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak:
  1. Hatványozás
  2. Műveletek hatványozott számokkal
  3. 1-nél nagyobb számok normálalakja
  4. Műveletek normál alakú számokkal
  5. 0 és 1 közé eső számok normálalakja
  6. Oszthatóság ( 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 25, 125-tel )
  7. Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó
  8. Racionális számok összevonása (összeadása, kivonása)
  9. Racionális számok osztása, szorzása (egészek, törtek, tizedes törtek)
10. Műveletek sorrendje, zárójelek
11. Arányos osztás
12. Százalékszámítás (százalékérték, alap, százalékláb)
13. Kamatos kamat számítás
14. Átlagszámítás
15. Egyenletek megoldása       (A nehezebbeket lásd a 34., 35. pontnál)
16. Egyenlőtlenségek megoldása (A nehezebbeket lásd a 34., 35. pontnál)
17. Egyszerű szöveges feladatok megoldása egyenlettel
18. Hozzárendelés, függvény
19. Függvények - értelmezési tartomány, értékkészlet
20. Függvények - egyenes arányosság
21. Függvények - lineáris függvény
22. Függvények - függvények pontjainak számítása
23. Függvények - lin. függvények egyenletére vezető szöveges feladatok
24. Függvények - fordított arányosság
25. Sorozat
26. Algebra - műveleti tulajdonságok, műv. sorrend, zárójel, kiemelés
27. Algebra - algebrai egész kifejezés behelyettesítési értéke
28. Algebra - algebrai törtkifejezés behelyettesítési értéke
29. Algebra - egynemű algebrai kifejezések összevonása
30. Algebra - egytagú kifejezés szorzása, osztása egytagú kifejezéssel
31. Algebra - többtagú kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel
32. Algebra - többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel
33. Algebra - többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezéssel
34. Egyenletek, egyenlőtlenségek egész szám együtthatókkal
35. Egyenletek, egyenlőtlenségek törtegyütthatókkal
36. Geometria - térelemek kölcsönös helyzete
37. Geometria - vektor (irányított szakasz)
38. Geometria, síkidomok - síkidomok, sokszögek tulajdonságai
39. Geometria, síkidomok - síkidomok területe (háromszög, téglalap, rombusz, deltoid)
40. Geometria, síkidomok - háromszögek szögeinek számítása
41. Geometria, síkidomok - paralelogramma csúcsainak számítása
42. Geometria, síkidomok - paralelogramma területének számítása
43. Geometria, síkidomok - trapéz szögeinek számítása
44. Geometria, síkidomok - trapéz területének számítása
45. Geometria, síkidomok - kör kerülete, területe
46. Geometria, testek - hasáb felszíne, térfogata
47. Geometria, testek - egyenes henger felszíne, palástja
48. Geometria, testek - egyenes henger térfogata
49. Geometriai egybevágósági transzformációk - eltolás,tükrözés,forgatás
50. Geometriai transzformációk - szimmetrikus alakzatok
51. Geometriai transzformációk - szögpárok fajtái
  A kijelölt témakörökből véletlenszerűen kiválasztva, véletlenszerűen kiválasztott számokkal fog feltenni feladatokat a program. A feladatok típusától függően a tanulónak be kell írnia helyes számot, számokat, eredményt a kitöltendő helyre. Ahol több számot kell válasznak írni, ott az egyes mezőkre a "Tab" billentyűvel lehet továbblépni, vagy a mezőbe az egérrel lehet belekattintani. Néhány helyen szürke kockákban levő helyekben lehet számolni, de a szürke mezők kitöltése nem kötelező. Ezeknél a feladatoknál lehet számolni fejben, papíron, vagy számológéppel is. Több geometria témakörnél az ábrák melletti négyzetekbe kattintva lehet kiválasztani a helyes válaszhoz tartazó ábrát, vagy ábrákat. Ha a beírt válasz nem helyes, akkor többször is újra lehet próbálkozni, vagy kérni lehet a helyes választ. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat, és méri a feladatciklus alatt eltelt időt. Helytelen válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új témakörök választhatók.
Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 5 Mb.


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft