Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
6. osztályosoknak

   A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak:
  1. Hatványozás
  2. Számok ábrázolása helyiértékekkel, hatványokkal
  3. Mértékegységek
  4. Kerekítés
  5. Közös osztók, legnagyobb közös osztó
  6. Közös többszörös, legkisebb közös többszörös
  7. Oszthatóság
  8. Természetes számok törzsszámok szorzataként
  9. Legnagyobb közös osztó számítása törzsszámokkal
10. Legkisebb közös többszörös számítása törzsszámokkal
11. Egész számok összeadása, kivonása
12. Egész számok szorzása egész számmal
13. Egész számok osztása egész számmal
14. Törtek egyszerűsítése, bővítése
15. Törtek egyszerűsítése legnagyobb közös osztóval
16. Törtek azonos nevezőre hozása legkisebb közös többszörössel
17. Racionális számok összeadása, kivonása
18. Tört szorzása egész számmal, és fordítva
19. Tört szorzása törttel
20. Szorzás tizedes tört alakú számmal
21. Reciprok
22. Tört osztása egész számmal
23. Osztás törttel (egész szám és tört osztása törttel)
24. Osztás tizedes tört alakú számmal
25. Két szám aránya
26. Arányos osztás
27. Egyenes arányosság
28. Fordított arányosság
29. Százalékérték kiszámítása
30. Százalékalap kiszámítása
31. Százalékláb kiszámítása
32. Egyenletek egészekkel és tizedes törtekkel
33. Egyenletek törtekkel
34. Egyenlőtlenségek törtekkel
35. Egyenlőtlenségek tizedes törtekkel
36. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel
37. Geometria - Térelemek kölcsönös helyzete
38. Geometria - A kör (körcikk, szelő, érintő, húr,...)
39. Geometria - Szögek fajtái
40. Geometria - Szögek értékeinek átváltása
41. Geometria - Háromszögek fajtái
42. Geometria - Háromszögek szögeinek számítása
43. Geometria - Trapéz, paralelogramma, rombusz
44. Geometria - Téglatestek felszíne, térfogata
45. Geometria - Tengelyesen tükrös alakzatok
46. Geometria - Tükrös háromszögek területe
47. Geometria - Tengelyesen tükrös négyszögek
48. Geometria - Deltoid területének számítása

  A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és véletlenszerűen kiválasztva a feladathoz a számokat (variációjuk száma szinte végtelen) kiírja a kérdést a képernyőre. A tanulónak be kell írnia a helyes megoldást. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új témakörök választhatók.

Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 5 Mb.

A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft