Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
5. osztályosoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak:
  1. Számszomszédok (egyestől milliósig)
  2. Természetes számok kerekítése
  3. Kerek számok összeadása, kivonása
  4. Összeadás, kivonás tízmillióig
  5. Nem tízes számrendszerek
  6. Szorzás, osztás 10-zel,100-zal,...
  7. Szorzás két és háromjegyű számmal
  8. Osztás két és háromjegyű számmal
  9. Műveleti sorrend
10. Nyitott mondatok megoldása
11. Egész számok abszolút értéke
12. Negatív és pozitív számok összeadása
13. Negatív és pozitív számok kivonása
14. Negatív számok szorzása, osztása
15. Törtszám - vegyesszám átalakítás
16. Törtek összehasonlítása
17. Törtek egyszerűsítése, bővítése
18. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása
19. Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása
20. Törtek szorzása, osztása
21. Tizedes törtek összehasonlítása
22. Tizedes törtek kerekítése
23. Tizedes törtek összeadása, kivonása
24. Tizedes törtek szorzása
25. Tizedes törtek osztása
26. Átlag számítása
27. Tört átalakítása tizedes törtté
28. Tizedes törtek a mértékegységekben
29. Pontok koordináta-rendszerben
30. Geometria - szögek
31. Geometria - síkidomok, sokszögek
32. Geometria - téglalap, kerület, terület
33. Geometria - felszín, térfogat

  A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és véletlenszerűen kiválasztva a feladathoz a számokat (variációjuk száma szinte végtelen) kiírja a kérdést a képernyőre. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia a helyes számot, számokat, vagy betűt a kitöltendő helyre. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új feladattípusok választhatók.

Minimális számítógép-konfiguráció
: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 5 Mb.


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft