Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
4. osztályosoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök a 4. osztályos tankönyvek témáinak felosztását követik:
  1. Számszomszédok (egyestől ezresig)
  2. Kerekítés tízesre, százasra, ezresre, tízezresre
  3. Római számok többezerig
  4. Összeadás, kivonás fejben (kerek számokkal)
  5. ĺrásbeli összeadás, kivonás
  6. ĺrásbeli szorzás egyjegyű szorzóval többezerig
  7. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel
  8. ĺrásbeli szorzás kétjegyű szorzóval
  9. ĺrásbeli szorzás háromjegyű szorzóval
10. Negatív számok (készpénz-adósság, hőmérséklet)
11. Tört, törtrész
12. Számok osztói
13. ĺrásbeli osztás egyjegyű osztóval
14. ĺrásbeli osztás kétjegyű osztóval
15. Műveletek sorrendje
16. Hányféleképpen
17. Sorozatok
18. Nyitott mondatok (egyenlet, egyenlőtlenség)
19. Űrtartalom
20. Tömeg
21. Időtartam 
22. Hosszúság
23. Kerület, terület
24. Geometria
25. Szöveges feladatok (bővíthető)
  A 2., 4., 5., 6., 8., 13., 14. témaköröknél ki lehet választani, hogy a számok 10000-ig, 20000-ig vagy 100000-ig forduljanak elő. A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program. A véletlenszerűen kiválasztott számokkal létrehozott feladat megjelenik a képernyőn és a tanulónak be kell írnia a helyes számot, számokat a kitöltendő helyre. Helytelen megoldás esetén újra próbálkozhat, vagy kérheti a helyes választ. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Minden második jó válasz után a képernyőn eggyel több kis mókuskép jelenik meg. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új feladattípusok választhatók.

Minimális számítógép-konfiguráció
: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 5 Mb.


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft