Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
3. osztályosoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök a 3. osztályos tankönyvek témáinak felosztását követik:
  1. Összeadás, kivonás 200-ig
  2. Számfelbontás helyiértékekre
  3. Kerekítés tízesekre, százasokra
  4. Római számok
  5. Háromjegyű számok sorrendbe rakása
  6. ĺrásbeli összeadás (két tagú)
  7. Háromtagú írásbeli összeadás
  8. ĺrásbeli kivonás
  9. ĺrásbeli szorzás (kétjegyű számok szorzása)
10. ĺrásbeli szorzás (háromjegyűek szorzása)
11. Kisebb, nagyobb? (becslés)
12. Hosszúság
13. Tömeg
14. Űrtartalom
15. Időtartam
16. Számok osztói
17. ĺrásbeli osztás (számok osztása egyjegyűvel)
18. Számok törtrészei
19. Negatív számok
20. Zárójeles műveletek
21. Szöveges feladatok (bővíthető)
22. Geometria
  A 2., 6., 7., 8., 10., 17. témaköröknél ki lehet választani, hogy a számok 1000-ig, vagy 2000-ig forduljanak elő. A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, véletlenszerűen választja a feladathoz a számokat és kiírja a kérdést a képernyőre. A tanulónak be kell írnia a helyes számot, számokat a kitöltendő helyre. Helytelen válasz esetén újra próbálkozhat, vagy kérheti a helyes választ. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Minden második jó válasz után a képernyőn eggyel több kis mókuskép jelenik meg. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új feladattípusok választhatók.

Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 4 Mb.

A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft