Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
MATEMATIKA gyakorló
2. osztályosoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott számokkal. A témakörök a 2. osztályos tankönyvek témáinak felosztását követik:
  1. Kerek tízesek és egyesek összeadása, kivonása
  2. Kétjegyűek és egyesek összeadása, kivonása
  3. Kétjegyűek összeadása 100-ig
  4. Kétjegyűek kivonása 100-ig
  5. Többtagú összeadás, pótlás 100-ig
  6. Összeadás, kivonás számegyenesen
  7. Számok 2-szerese, 3-szorosa, fele, harmada
  8. Többféleképpen (variációk)
  9. Szorzás (2-vel, 3-mal, ..., 10-zel)
10. Bennfoglalás (2-vel, 3-mal, ..., 10-zel)
11. Maradékos osztás (2-vel, 3-mal,..., 10-zel)
12. Mit csinál a gép? (táblázatok)
13. Zárójeles műveletek
14. Hosszúság
15. Tömeg
16. Űrtartalom
17. Pénzhasználat
18. Időmérés (óra, naptár)
19. Római számok 100-ig
20. Szöveges feladatok (bővíthető)
  A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program, és véletlenszerűen kiválasztva a feladathoz a számokat kiírja a kérdést a képernyőre. A szorzásnál, osztásnál ki lehet választani, hogy mely számok lesznek a szorzók, osztók. A feladatok típusától függően a tanulónak be kell írnia a helyes számot, számokat, eredményt a kitöltendő helyre. Helytelen válasz esetén újra próbálkozhat, vagy kérheti a helyes választ. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Minden második jó válasz után a képernyőn eggyel több kis mókuskép jelenik meg. A ciklus közben vagy végén új ciklus, vagy új témakörök választhatók.

Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 5 Mb.

A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft