Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
HELYESÍRÁS gyakorló
10 éven felülieknek

  A felhasználó a programmal gyakorolhatja a teljes magyar helyesírás összes problematikus területét felölelő, mintegy 5400 szót és kifejezést. A szavak 51 témakör keretében külön-külön csoportban illetve keverve is gyakorolhatók. A szavakat, kifejezéseket a program felolvassa. A program összesen kb. 5400 szót használ, amelyeket az alábbi témakörök tartalmaznak:
  1-7. Kiejtés szerinti írásmód (hosszú, rövid magánhangzós szavak, hosszú, rövid mássalhangzós szavak, toldalékolt szavak, felszólító módú igék, stb.)
  8-17. Szóelemző írásmód (hasonulás, t, d, n, ny, gy, l, ll, s, z, sz, dz végű igék, -val, -vel toldalékok, stb.)
18-19. Hagyományos írásmód
20-21. Egyszerűsített írásmód
22-24. Mellérendelő szóösszetételek, ikerszavak
25-34. Alárendelő szóösszetételek (alanyos, tárgyas, határozós, mennyiségjelzős, minőségjelzős, birtokos jelzős, többszörös összetételek, személynév + köznév összetétel)
35. Számok, keltezés
36-43. Tulajdonnevek (személynév és toldalékai, szavak, toldalékolt szavak, földrajzi nevek, intézménynevek, és -i képzős származékaik, címek, stb.)
44-46. Idegen köz- és tulajdonnevek
47. Rövidítések
48. Mozaikszavak
49. Szavak elválasztása
50. Mondatvégi írásjelek
51. Mondat belsejében levő írásjelek
  A programban egy vagy több, vagy akár az összes témakört ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakör(ök) szavaiból egymás után véletlenszerűen választ a program, és a kérdéses betűket, jeleket kihagyva írja ki a képernyőre, és kimondja a szót. A tanulónak be kell gépelnie helyesen az adott szót. A program 30 szavas ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehet újra próbálkozni, vagy kérni a helyes választ. Feladatlap és a megoldásai is nyomtathatók.

Minimális számítógép-konfiguráció
: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 3 Mb, a hangfile-ok telepítése esetén 250 Mb


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft