Tekintse meg oktató szoftver kínálatunkat!
ANYANYELV gyakorló
alsósoknak

  A tanuló a programmal külön - külön vagy együttesen gyakorolhatja az alábbi témakörökhöz, feladattípusokhoz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott szavakkal, mondatokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak:
  1. A szó alakja és jelentése
  2. Mondatfajták
  3. Pótold a mondatvégi írásjelet
  4. Állító, tagadó, tiltó mondatok
  5. Szófajok felismerése
  6. Főnév - köznév, tulajdonnév
  7. Főnév - tulajdonnevek fajtái
  8. Főnév - hiányzó kezdőbetűk pótlása
  9. Főnév – többes szám képzése
10. Szótő leválasztása toldalékaitól
11. Főnév - képzett szavak
12. Főnevek helyesírása
13. Melléknevek fokozása
14. -i képzős melléknevek képzése
15. Melléknevek felismerése mondatokban
16. Melléknevek helyesírása
17. Mit fejeznek ki az igék?
18. Igekötős igék kiválasztása
19. Igeidők (jelen, múlt, jövő)
20. Igemódok (kijelentő, feltételes, felszólító)
21. Igék felismerése mondatokban
22. Igék helyesírása
23. Melléknévi igenév képzése
24. Melléknévi igenév felismerése
25. Főnévi igenév képzése
26. Főnévi igenév felismerése
27. Névmások fajtáinak felismerése
28. Szavak helyettesítése névmással
29. Számnevek fajtáinak felismerése
30. Számnevek mondatokban, címekben
31. Számnevek helyesírása
32. Mondatelemzés - alany, állítmány
33. Mondatelemzés - alany, állítmány, tárgy
34. Mondatelemzés - alany, áll., tárgy, határozók
35. Mondatelemzés - előzőek + jelzők
36. Elemzés - mondatrész, szófaj
  A témakörökből akár egyet, többet, vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztottakból egymás után véletlenszerűen választ a program, és teszi fel a kérdéseket. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia, vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ. Egy-egy témakörhöz 50-200 feladat (szó, mondat) tartozik. A program 30 feladatos ciklusokban számolja a helyes és helytelen válaszokat. Helytelen válasz esetén lehetőség van az újrapróbálkozásra, vagy kérheti a tanuló a helyes válasz kiírását. Minden második jó válasz után eggyel több kis mókus jelenik meg a képen.

Minimális számítógép-konfiguráció: Pentium I. kompatibilis, bármely Windows változat.
 Helyigény a winchesteren 3 Mb.


A szoftver javasolt fogyasztói ára: 3990 Ft